6 ADIMDA DONÖR UYGUNLUK TESTİ

1

Yaş aralığınız nedir?

2

Sürekli tedavi olmayı gerektiren kronik bir hastalığınız var mı?

3

Geçirilmiş Hepatit B/Hepatit C hastalığınız var mı?

4

Geçirilmiş sifiliz hastalığınız var mı?

5

Kanser tanı/tedavisi aldınız mı?

6

AIDS/HIV+ tanısı aldınız mı?